• Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
POBEL GLASSWARE-PLASTICWARE-SPAIN PDF. In Email
Xem kết quả: / 25
Bình thườngTuyệt vời 
Nha cung cap - San pham nha cung cap
Viết bởi CTY NAM Ý   
Thứ bảy, 28 Tháng 5 2011 17:21

BẢNG GIÁ DỤNG CỤ THỦY TINH/ NHỰA 30/05/2011  -

HÃNG POBEL – TÂY BAN NHA

Hình ảnh minh họa

CODE

Thông số kỹ thuật

Gía bán có VAT (VNĐ)

 

 

 

 

 

 

25 01 10

ADAPTER ENLARGING CONE 14/23 - SOCKET 10/19

180.488

 

25 01 12

ADAPTER ENLARGING CONE 14/23 - SOCKET 19/26

217.406

 

25 01 13

ADAPTER ENLARGING CONE 14/23 - SOCKET 24/29

226.196

 

25 01 14

ADAPTER ENLARGING CONE 14/23 - SOCKET 29/32

244.362

 

25 01 21

ADAPTER ENLARGING CONE 19/26 - SOCKET 14/23

203.928

 

25 01 23

ADAPTER ENLARGING CONE 19/26 - SOCKET 24/29

240.846

 

25 01 24

ADAPTER ENLARGING CONE 19/26 - SOCKET 29/32

259.012

 

25 01 27

ADAPTER ENLARGING CONE 19/26 - SOCKET 45/40

305.892

 

25 01 31

ADAPTER ENLARGING CONE 24/29 - SOCKET 14/23

208.030

 

25 01 32

ADAPTER REDUCING CONE 24/29 - SOCKET 19/26

237.916

 

25 01 34

ADAPTER ENLARGING CONE 24/29 - SOCKET 29/32

265.458

 

25 01 37

ADAPTER ENLARGING CONE 24/29 - SOCKET 45/40

312.338

 

25 01 41

ADAPTER REDUCING CONE 29/32 - SOCKET 14/23

237.916

 

25 01 42

ADAPTER REDUCING CONE 29/32 - SOCKET 19/26

237.916

 

25 01 43

ADAPTER REDUCING CONE 29/32 - SOCKET 24/29

237.916

 

25 01 45

ADAPTER ENLARGING CONE 29/32 - SOCKET 34/35

300.618

 

25 01 47

ADAPTER ENLARGING CONE 29/32 - SOCKET 45/40

330.504

 

25 01 54

ADAPTER REDUCING CONE 34/35 - SOCKET 29/32

254.910

 

25 01 72

ADAPTER REDUCING CONE 45/40 - SOCKET 19/26

379.728

 

25 01 73

ADAPTER REDUCING CONE 45/40 - SOCKET 24/29

379.728

 

25 01 74

ADAPTER REDUCING CONE 45/40 - SOCKET 29/32

379.728

 

 

 

 

-

 

49 58 02

VOLUMETRIC. FLASK WITH P.E. STOPPER 5 ML.CL.A,7/16

117.200

 

49 58 04

VOLUMETRIC. FLASK WITH P.E. STOPPER 10 ML.CL.A,10/19

127.748

 

49 58 06

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 20 ML.CL.A,10/19

137.710

 

49 58 07

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 25 ML.CL.A,10/19

137.710

 

49 58 08

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 50 ML.CL.A,12/21

154.704

 

49 58 09

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 100 ML.CL.A,12/21

179.316

 

49 58 27

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 100 ML.CL.A,14/23

193.380

 

49 58 12

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 200 ML.CL.A,14/23

254.324

 

49 58 13

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 250 ML.CL.A,14/23

260.184

 

49 58 15

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 500 ML.CL.A,19/26

348.670

 

49 58 16

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 1.000 ML.CL.A, 24/29

483.450

 

49 58 17

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 2.000 ML.CL.A 29/32

803.992

 

 

49 58 18

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 5.000 ML.CL.A 34/35

2.264.890

 

49 58 19

VOLUMETRIC FLASK WITH P.E. STOPPER 10.000 ML.CL.A 45/40

4.492.276

 

 

 

-

 

 

 

-

 

49 60 02

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 5 ML.CL."A" 7/16

139.468

 

49 60 04

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 10 ML.CL.A  10/19

154.704

 

49 60 07

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 25 ML.CL.A 10/19

164.666

 

49 60 08

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 50 ML.CL.A 12/21

181.074

 

49 60 09

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 100 ML.CL.A 12/21

205.686

 

49 60 12

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 200 ML.CL.A 14/23

286.554

 

49 60 13

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 250 ML.CL.A 14/23

291.828

 

49 60 15

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 500 ML.CL.A 19/26

383.244

 

49 60 16

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 1.000 ML.CL.A 24/29

537.948

 

49 60 17

VOL FLASK WITH GLASS STOPPER 2.000 ML.CL.A 29/32

887.790

 

 

 

 

25 10 00

HEXAGONAL STOPPER NS 10/19

35.746

 

 

25 10 01

HEXAGONAL STOPPER NS 14/23

35.746

 

25 10 02

HEXAGONAL STOPPER NS19/26

51.568

 

25 10 03

HEXAGONAL STOPPER NS 24/29

77.352

 

25 10 04

HEXAGONAL STOPPER NS 29/32

96.104

 

25 10 05

HEXAGONAL STOPPER NS 34/35

312.338

 

25 10 07

HEXAGONAL STOPPER NS 45/40

501.030

 

25 10 12

HEXAGONAL STOPPER NS 12/21

35.746

 

 

 

-

 

 

 

49 58 04 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 10 ML.CL.A,10/19

203.928

 

49 28 06 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER AMBER 20 ML.CL.A,10/19

219.750

 

49 58 07 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER AMBER 25 ML.CL.A,10/19

219.750

 

49 58 08 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER AMBER 50 ML.CL.A,12/21

247.292

 

49 58 09 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 100 ML.CL.A,12/21

287.140

 

49 58 27 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER AMBER 100 ML.CL.A,14/23

310.580

 

49 58 12 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 200 ML.CL.A,14/23

407.270

 

49 58 13 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 250 ML.CL.A,14/23

416.060

 

49 58 15 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 500 ML.CL.A,19/26

558.458

 

49 58 16 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 1000 ML.CL.A, 24/29

773.520

 

49 58 17 AM

VOL. FLASK WITH P.E. STOPPER  AMBER 2000 ML.CL."A" 29/32

1.286.856

 

 

 

 

49 60 04 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER  AMBER 10 ML.CL. A 10/19

247.878

 

49 60 07 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER  AMBER 25 ML.CL.A 10/19

263.700

 

49 60 08 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER  AMBER 50 ML.CL.A 12/21

289.484

 

49 60 09 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER AMBER 100 ML.CL.A 12/21

329.332

 

49 60 12 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER AMBER 200 ML.CL.A 14/23

458.252

 

49 60 13 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER  AMBER 250 ML.CL.A 14/23

467.042

 

49 60 15 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER AMBER 500 ML.CL.A 19/26

613.542

 

49 60 16 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER AMBER 1000 ML.CL.A 24/29

860.248

 

49 60 17 AM

VOL. FLASK WITH GLASS STOPPER  AMBER 2000 ML.CL.A 29/32

1.420.464

 

 

 

-

 

 

 

PGVP 0005

CYLINDER PP BASE CL. B 5 ML.

97.276

 

PGVP 0010

CYLINDER PP BASE CL. B 10 ML.

97.276

 

PGVP 0025

CYLINDER PP BASE CL.B 25 ML.

103.136

 

PGVP 0050

CYLINDER PP BASE CL.B 50 ML.

117.200

 

PGVP 0100

CYLINDER PP BASE CL. B 100 ML

130.092

 

PGVP 0250

CYLINDER PP BASE CL.B 250 ML

195.138

 

PGVP 0500

CYLINDER PP BASE CL.B 500 ML

268.388

 

PGVP 1000

CYLINDER PP BASE CL.B 1000 ML

390.276

 

PGVP 2000

CYLINDER PP BASE CL.B 2000 ML

651.046

 

 

 

 

 

 

49 54 02

CYLINDER GRADUATED 5 ML.CL.B

98.448

 

49 54 04

CYLINDER GRADUATED 10 ML.CL.B

106.652

 

49 54 07

CYLINDER GRADUATED 25 ML.CL.B

110.754

 

49 54 08

CYLINDER GRADUATED50 ML.CL.B

112.805

 

49 54 09

CYLINDER GRADUATED 100 ML.CL.B

133.608

 

49 54 13

CYLINDER GRADUATED 250 ML.CL.B

203.928

 

49 54 15

CYLINDER GRADUATED 500 ML.CL.B

310.580

 

49 54 16

CYLINDER GRADUATED 1000 ML.CL.B

492.240

 

49 54 17

CYLINDER GRADUATED 2000 ML.CL.B

876.656

 

 

 

-

 

49 50 02

CYLINDER GRADUATED  5 ML.CL.A

128.920

 

49 50 04

CYLINDER GRADUATED 10 ML.CL.A

123.060

 

49 50 07

CYLINDER GRADUATED 25 ML.CL.A

123.646

 

49 50 08

CYLINDER GRADUATED 50 ML.CL.A

142.984

 

49 50 09

CYLINDER GRADUATED 100 ML.CL.A

162.322

 

49 50 13

CYLINDER GRADUATED 250 ML.CL.A

247.292

 

49 50 15

CYLINDER GRADUATED 500 ML.CL.A

345.740

 

49 50 16

CYLINDER GRADUATED 1000 ML.CL.A

546.738

 

49 50 17

CYLINDER GRADUATED 2000 ML.CL.A

976.276

 

 

 

 

 

 

49 52 04

CYLINDER WITH STOPER 10 ML CL. A

587.172

 

49 52 07

CYLINDER WITH STOPER 25 ML CL. A

655.148

 

49 52 08

CYLINDER WITH STOPER 50 ML CL. A

749.494

 

49 52 09

CYLINDER WITH STOPER 100 ML CL. A

784.068

 

49 52 13

CYLINDER WITH STOPER 250 ML CL. A

1.208.918

 

49 52 15

CYLINDER WITH STOPER 500 ML CL. A

1.836.524

 

49 52 16

CYLINDER WITH STOPER 1000 ML CL A

2.700.288

 

49 52 17

CYLINDER WITH STOPER 2000 ML CL A

4.259.634

 

 

 

 

 

 

PGPP 0010

PP CYLINDER 10 ML

61.530

 

PGPP 0025

PP CYLINDER 25 ML

72.664

 

PGPP 0050

PP CYLINDER 50 ML

73.836

 

PGPP 0100

PP CYLINDER 100 ML

76.766

 

PGPP 0250

PP CYLINDER 250 ML

84.384

 

PGPP 0500

PP CYLINDER 500 ML

137.124

 

PGPP 1000

PP CYLINDER 1000 ML

236.158

 

PGPP 2000

PP CYLINDER 2000 ML

581.898

 

 

 

 

 

 

49 31 25

MEASURING PIPETTE GRADUATED 1 ML.CL. B

44.536

 

49 31 30

MEASURING PIPETTE GRADUATED2 ML.CL. B

44.536

 

49 31 35

MEASURING PIPETTE GRADUATED 5 ML.CL. B

47.466

 

49 31 40

MEASURING PIPETTE GRADUATED10 ML.CL. B

52.740

 

49 31 45

MEASURING PIPETTE GRADUATED 20 ML.CL. B

117.786

 

49 31 55

MEASURING PIPETTE GRADUATED 25 ML.CL. B

118.958

 

49 31 65

MEASURING PIPETTE GRADUATED 50 ML.CL. B

275.420

 

 

 

 

49 32 20

MEASURING PIPETTE GRADUATED 0,5 ML.CL. A

46.880

 

49 32 25

MEASURING PIPETTE GRADUATED1 ML.CL. A

46.880

 

49 32 30

MEASURING PIPETTE GRADUATED.2 ML.CL. A

46.880

 

49 32 35

MEASURING PIPETTE GRADUATED 5 ML.CL. A

53.326

 

49 32 40

MEASURING PIPETTE GRADUATED10 ML.CL. A

58.600

 

49 32 45

MEASURING PIPETTE GRADUATED 20 ML.CL. A

128.920

 

49 32 55

MEASURING PIPETTE GRADUATED 25 ML.CL. A

128.920

 

 

 

 

49 28 25

VOLUMETRIC PIPETTE .1 ML.,1 AF.,CL. A, ONE MARK

88.486

 

49 28 30

VOLUMETRIC PIPETTE.2 ML.,1 AF,CL. A, ONE MARK

82.040

 

49 28 35

VOLUMETRIC PIPETTE.5 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

93.760

 

49 28 40

VOLUMETRIC PIPETTE.10 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

117.200

 

49 28 41

VOLUMETRIC PIPETTE.11 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

142.398

 

50 28 45

VOLUMETRIC PIPETTE.15 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

148.844

 

49 28 50

VOLUMETRIC PIPETTE.20 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

131.850

 

49 28 55

VOLUMETRIC PIPETTE.25 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

131.264

 

49 28 60

VOLUMETRIC PIPETTE 50 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

264.286

 

49 28 65

VOLUMETRIC PIPETTE 100 ML,1 AF,CL. A, ONE MARK

394.964

 

 

 

 

 

 

49 30 25

VOLUMETRIC PIPETTE .1 ML.,1 AF.,CL. A , TWO MARKS

92.588

 

49 30 30

VOLUMETRIC PIPETTE.2 ML.,1 AF,CL. A , TWO MARKS

86.142

 

49 30 35

VOLUMETRIC PIPETTE.5 ML,1 AF,CL. A , TWO MARKS

98.448

 

49 30 40

VOLUMETRIC PIPETTE.10 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

123.060

 

49 30 41

VOLUMETRIC PIPETTE.11 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

149.430

 

49 30 45

VOLUMETRIC PIPETTE.15 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

156.462

 

49 30 50

VOLUMETRIC PIPETTE.20 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

136.538

 

49 30 55

VOLUMETRIC PIPETTE.25 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

137.710

 

49 30 60

VOLUMETRIC PIPETTE 50 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

277.764

 

49 30 65

VOLUMETRIC PIPETTE 50 ML,1 AF,CL. A, TWO MARKS

414.302

 

 

 

-

 

MVLG 00010

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 0,5 - 10 µl

2.637.000

 

MVLG 00020

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 2 - 20 µl

2.637.000

 

MVLG 00050

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 5 - 50 µl

2.637.000

 

MVLG 00100

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 10 - 100 µl

2.637.000

 

MVLG 00200

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 20 - 200 µl

2.637.000

 

MVLG 01000

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 100 - 1000 µl

2.637.000

 

MVLG 05000

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 500 - 5000 µl

2.988.600

 

MVLG 10000

MICROPIPETTE AUTOCLAVABLE VARIABLE 500 - 10000 µl

2.988.600

 

 

 

-

 

 

 

-

 

48 91 01

BURETTE B, straight PP stopcock 10 ML

455.322

 

48 91 25

BURETTE B, straight PP stopcock 25 ML

455.322

 

48 91 50

BURETTE B, straight PP stopcock 50 ML

488.138

 

 

 

-

 

 

 

49 02 20

BURETTE B, lateral PTFE needle stopcock 10 ML

703.200

 

49 02 25

BURETTE B, lateral PTFE needle stopcock 25 ML

703.200

 

49 02 30

BURETTE B, lateral PTFE needle stopcock 50 ML

703.200

 

 

 

 

48 91 60

BURETTE B, straight PTFE needle stopcock 10 ML

781.138

 

48 91 70

BURETTE B, straight PTFE needle  stopcocock 25 ML

781.138

 

48 91 80

BURETTE B, straight PTFE needle stopcock 50 ML

781.138

 

 

 

 

 

 

49 03 14

BURETTE A, straight GLASS stopcock 10 ML

768.246

 

49 03 17

BURETTE A, straight GLASS stopcock 25 ML

768.246

 

49 03 18

BURETTE A, straight GLASS stopcock 50 ML

768.246

 

49 03 19

BURETTE A, straight GLASS stopcock 100 ML

768.246

 

 

 

 

 

 

49 03 24

BURETTE A , straight PTFE conical stopcock 10 ML

781.138

 

49 03 27

BURETTE A , straight PTFE conical stopcock 25 ML

781.138

 

49 03 28

BURETTE A , straight PTFE conical stopcock 50 ML

781.138

 

 

 

-

 

 

 

49 01 30

BURETTE A, lateral PTFE conical stopcock 10 ML

781.138

 

49 01 35

BURETTE A, lateral PTFE  conical stopcock 25 ML

781.138

 

49 01 40

BURETTE , lateral PTFE conical stopcock 50 ML

781.138

 

 

 

 

 

 

49 25 24

BURETTE AUT. ZERO CL. A 10 ML. GLASS STOPCOCK

2.041.233

 

49 25 27

BURETTE AUT. ZERO CL. A 25 ML. GLASS STOPCOCK

2.244.380

 

49 25 28

BURETTE AUT. ZERO CL. A 50 ML. GLASS STOPCOK

2.490.500

 

49 25 34

BURETTE AUT. ZERO CL. A 10 ML. W/ BOTTLE, GLASS STOPCOCK

2.469.990

 

49 25 37

BURETTE AUT. ZERO CL. A 25 ML. W/ BOTTLE, GLASS STOPCOCK

2.673.137

 

49 25 38

BURETTE AUT. ZERO CL. A 50 ML. W/ BOTTLE, GLASS STOPCOCK

2.919.257

 

 

 

 

49 23 34

BURETTE AUT. ZERO CL. A 10 ML, complete, PTFE conical stopcock

2.469.990

 

49 23 37

BURETTE AUT. ZERO CL. A 25 ML, complete, PTFE conical stopcock

2.673.137

 

49 23 38

BURETTE AUT. ZERO CL. A 50 ML, complete, PTFE conical stopcock

2.919.257

 

 

 

49 23 34 AM

BURETTE AUT. ZERO CL. A 10 ML, AMBER complete, PTFE conical stopcock

3.951.984

 

49 23 37 AM

BURETTE AUT. ZERO CL. A 25 ML, AMBER complete, PTFE conical stopcock

4.277.019

 

49 23 38 AM

BURETTE AUT. ZERO CL. A 50 ML, AMBER complete, PTFE conical stopcock

4.670.811

 

 

 

 

 

-

 

49 25 64

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 10 ML. W/BOTTLE, GLASS stopcock

2.963.988

 

49 25 67

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 25 ML. W/BOTTLE, GLASS Stopcock

3.207.764

 

49 25 68

BURETTE AUT. ZERO CL. A, DISMANTLED 50 ML. W/BOTTLE, GLASS stopcock

3.503.108

 

 

 

 

49 23 64

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 10 ML. W/BOTTLE, PTFE conical

2.716.989

 

49 23 67

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 25 ML. W/BOTTLE, PTFE conical

2.940.450

 

49 23 68

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 50 ML. W/BOTTLE, PTFE conical

3.211.182

 

 

 

 

49 27 54

BURETTE AUT. ZERO CL. A DISMANTLED 10 ML. W/BOTTLE, PTFE needle

3.260.387

 

49 27 67

BURETTE AUT. ZERO A DISMANTLED 25 ML. W/BOTTLE, PTFE needle

3.528.540

 

49 27 68

BURETTE AUT. ZERO A DISMANTLED 50 ML. W/BOTTLE, PTFE needle

3.853.419

 

 

 

 

 

 

49 14 51

BURETA SCHILLING 10 ML, only burette, glass stopcock

644.600

 

49 14 52

BURETA SCHILLING 25 ML, only burette, glass stopcock

761.800

 

49 14 53

BURETA SCHILLING 50 ML, only burette, glass stopcock

761.800

 

49 14 54

BURETA SCHILLING 10 ML, only burette, PTFE conical stopcock

703.200

 

49 14 55

BURETA SCHILLING 25 ML, only burette, PTFE conical stopcock

820.400

 

49 14 56

BURETA SCHILLING 50 ML, only burette, PTFE conical stopcock

820.400

 

49 14 57

BURETA SCHILLING 10 ML, only burette, PTFE needle stopcock

586.000

 

49 14 58

BURETA SCHILLING 25 ML, only burette, PTFE needle stopcock

703.200

 

49 14 59

BURETA SCHILLING 50 ML, only burette, PTFE needle stopcock

703.200

 

49 14 60

BURETA SCHILLING 10 ML, only burette, plastic stopcock

586.000

 

49 14 61

BURETA SCHILLING 25 ML, only burette, plastic stopcock

703.200

 

49 14 62

BURETA SCHILLING 50 ML, only burette, plastic stopcock

703.200

 

49 14 71

BURETA SCHILLING 10 ML, complete, glass stopcock

1.113.400

 

49 14 72

BURETA SCHILLING 25 ML, complete, glass stopcock

1.523.600

 

49 14 73

BURETA SCHILLING 50 ML, complete, glass stopcock

1.523.600

 

49 14 74

BURETA SCHILLING 10 ML, complete, PTFE conical stopcock

1.172.000

 

49 14 75

BURETA SCHILLING 25 ML, complete, PTFE conical stopcock

1.582.200

 

49 14 76

BURETA SCHILLING 50 ML, complete, PTFE conical stopcock

1.582.200

 

49 14 77

BURETA SCHILLING 10 ML, complete, PTFE needle stopcock

1.054.800

 

49 14 78

BURETA SCHILLING 25 ML, complete, PTFE needle stopcock

1.465.000

 

49 14 79

BURETA SCHILLING 50 ML, complete, PTFE needle stopcock

1.465.000

 

49 14 80

BURETA SCHILLING 10 ML, complete, plastic stopcock

1.054.800

 

49 14 81

BURETA SCHILLING 25 ML, complete, plastic stopcock

1.465.000

 

49 14 82

BURETA SCHILLING 50 ML, complete, plastic stopcock

1.465.000

 

FLPB 1000

Reservoir bottle, 1000ml, with perforated cap

293.000

 

PEPB 1000

Polypropilene base

58.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 55 01

MICROSCOPE SLIDES 25.4x76.2 CUT EGDES ( 50 pc/box)

38.090

 

96 55 11

MICROSCOPE SLIDES 25.4x76.2 GROUND EGDES ( 50 pc/box)

43.950

 

 

 

-

 

COBJ 1818

COVER SLIPS 22x22 mm (100 Pcs/box)

15.822

 

COBJ 2020

COVER SLIPS 20x20 mm (100 Pcs/box)

19.338

 

COBJ 2222

COVER SLIPS 22x22 mm (100 Pcs/box)

21.682

 

COBJ 2424

COVER SLIPS 24x24 mm (100 Pcs/box)

26.956

 

 

 

 

 

 

95 61 06

CAJAS PETRI VIDRIO 60 MM.

42.192

 

95 61 08

CAJAS PETRI VIDRIO 80 MM.

45.708

 

95 61 10

CAJAS PETRI VIDRIO 100X15 MM.

49.224

 

95 61 12

CAJAS PETRI VIDRIO 120 MM.

70.320

 

95 61 15

CAJAS PETRI VIDRIO 150 MM.

126.576

 

 

 

 

 

 

26 08 01

FUNNELS, GERMAN SHAPE, SHORT STEM 40 MM

94.932

 

26 08 02

FUNNELS, GERMAN SHAPE, SHORT STEM 60 MM

104.894

 

26 08 04

FUNNELS, GERMAN SHAPE, SHORT STEM 80 MM

134.780

 

26 08 05

FUNNELS, GERMAN SHAPE, SHORT STEM 100MM

166.424

 

 

 

 

24 01 30

FUNNEL 55X150, LONG STEM

63.288

 

24 01 40

FUNNEL 70X150, LONG STEM

77.938

 

24 01 55

FUNNEL 100X150, LONG STEM

113.098

 

 

 

 

26 05 31

FILTER FUNNEL DIAM. 30 POROSITY 1

636.396

 

 

 

26 05 32

FILTER FUNNEL DIAM. 30 POROSITY 2

636.396

 

26 05 33

FILTER FUNNEL DIAM. 30 POROSITY 3

636.396

 

26 05 34

FILTER FUNNEL DIAM. 30 POROSITY 4

650.460

 

26 05 41

FILTER FUNNEL DIAM. 40 POROSITY 1

716.092

 

26 05 42

FILTER FUNNEL DIAM. 40 POROSITY 2

716.092

 

26 05 43

FILTER FUNNEL DIAM. 40 POROSITY 3

716.092

 

26 05 44

FILTER FUNNEL DIAM. 40 POROSITY 4

789.928

 

26 05 61

FILTER FUNNEL DIAM. 60 POROSITY 1

1.005.576

 

26 05 62

FILTER FUNNEL DIAM. 60 POROSITY 2

1.005.576

 

26 05 63

FILTER FUNNEL DIAM. 60 POROSITY 3

1.005.576

 

26 05 64

FILTER FUNNEL DIAM. 60 POROSITY 4

1.116.916

 

26 05 91

FILTER FUNNEL DIAM. 90 POROSITY 1

1.596.850

 

26 05 92

FILTER FUNNEL DIAM. 90 POROSITY 2

1.597.436

 

26 05 93

FILTER FUNNEL DIAM. 90 POROSITY 3

1.597.436

 

26 05 94

FILTER FUNNEL DIAM. 90 POROSITY 4

1.903.328

 

26 05 21

FILTER FUNNEL DIAM. 120 POROSITY 1

2.617.076

 

26 05 22

FILTER FUNNEL DIAM. 120 POROSITY 2

2.617.076

 

26 05 23

FILTER FUNNEL DIAM. 120 POROSITY 3

2.617.076

 

26 05 23

FILTER FUNNEL DIAM. 120 POROSITY 4

3.377.704

 

26 05 71

FILTER FUNNEL DIAM. 175 POROSITY 1

8.740.776

 

26 05 72

FILTER FUNNEL DIAM. 175 POROSITY 2

8.740.776

 

26 05 73

FILTER FUNNEL DIAM. 175 POROSITY 3

8.740.776

 

 

 

26 05 74

FILTER FUNNEL DIAM. 175 POROSITY 4

10.155.966

 

 

 

 

23 94 04

SEPARATING FUNNELS 100 ML, GLASS STOPCOCK

740.118

 

23 94 05

SEPARATING FUNNELS 250 ML, GLASS STOPCOCK

805.164

 

23 94 06

SEPARATING FUNNELS 500 ML, GLASS STOPCOCK

874.898

 

23 94 08

SEPARATING FUNNELS 1000 ML, GLASS STOPCOCK

1.256.970

 

23 94 09

SEPARATING FUNNELS 2000 ML, GLASS STOPCOCK

1.759.758

 

 

 

 

SIN CODIGO

SEPARATING FUNNELS 50 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

738.360

 

23 95 04

SEPARATING FUNNELS 100 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

740.118

 

23 95 05

SEPARATING FUNNELS 250 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

805.164

 

23 95 06

SEPARATING FUNNELS 500 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

874.898

 

23 95 08

SEPARATING FUNNELS 1000 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

1.256.970

 

23 95 09

SEPARATING FUNNELS 2000 ML, PTFE CONICAL STOPCOCK

1.759.758

 

 

 

-

 

23 96 04

SEPARATING FUNNELS 100 ML, PTFE NEEDLE STOPCOCK

716.092

 

24 96 05

SEPARATING FUNNELS 250 ML, PTFE NEEDLE STOPCOCK

781.138

 

25 96 06

SEPARATING FUNNELS 500 ML, PTFE NEEDLE STOPCOCK

846.184

 

26 96 08

SEPARATING FUNNELS 1000 ML, PTFE NEEDLE STOPCOCK

1.237.046

 

27 96 09

SEPARATING FUNNELS 2000 ML, PTFE NEEDLE STOPCOCK

1.758.000

 

 

 

-

 

 

 

SIN CODIGO

SEPARAT. FUNNELS 50 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

787.584

 

23 95 44

SEPARAT. FUNNELS 100 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

789.342

 

23 95 45

SEPARAT. FUNNELS 250 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

858.490

 

23 95 46

SEPARAT. FUNNELS 500 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

931.740

 

23 95 48

SEPARAT. FUNNELS 1000 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

1.342.526

 

23 95 50

SEPARAT. FUNNELS 2000 ML, GRADUATED PTFE CONIC STOPCOCK

1.894.538

 

 

 

-

 

 

 

91 35 03

ERLENMEYER FLASK 25 ML.

107.824

 

91 35 04

ERLENMEYER FLASK 50 ML.

73.836

 

91 35 05

ERLENMEYER FLASK 100 ML.

73.836

 

91 35 08

ERLENMEYER FLASK 250 ML.

73.836

 

91 35 11

ERLENMEYER FLASK 500 ML.

86.728

 

91 35 14

ERLENMEYER FLASK 1000 ML.

144.156

 

91 35 15

ERLENMEYER FLASK 2000 ML.

366.836

 

91 35 17

ERLENMEYER FLASK 3000 ML.

644.600

 

91 35 19

ERLENMEYER FLASK 5000 ML.

978.620

 

 

 

-

 

 

 

91 36 03

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH 25 ML.

107.824

 

91 36 04

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH  50 ML.

73.836

 

91 36 05

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH  100 ML.

73.836

 

91 36 08

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH  250 ML.

76.766

 

91 36 11

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH 500 ML.

94.932

 

91 36 14

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH  1000 ML.

154.118

 

91 36 15

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH  2000 ML.

388.518

 

91 36 17

ERLENMEYER FLASK WIDE MOUTH 3000 ML.

703.200

 

 

 

 

 

-

 

12 10 21

ERLENMEYER 25 ML.B-14/23

149.430

 

12 10 31

ERLENMEYER 50 ML.B-14/23

149.430

 

12 10 44

ERLENMEYER 100 ML.B-29/32

158.220

 

12 10 54

ERLENMEYER 250 ML, 29/32

158.220

 

NO CODE

ERLENMEYER 300 ML, 29/32

172.870

 

12 10 64

ERLENMEYER 500 ML, 29/32

222.680

 

12 10 84

ERLENMEYER 1.000 ML B-29/32

375.040

 

12 10 94

ERLENMEYER 2.000 ML B-29/33

631.122

 

 

-

 

 

 

91 32 05

FILTRATION FLASK 100 ML.

201.584

 

91 32 08

FILTRATION FLASK  250 ML.

281.280

 

91 32 11

FILTRATION FLASK  500 ML.

364.492

 

91 32 14

FILTRATION FLASK  1000 ML.

515.680

 

91 32 15

FILTRATION FLASK  2000 ML.

673.900

 

 

 

-

 

91 21 05

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML.

103.722

 

91 21 08

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML.

137.124

 

91 21 11

ROUND BOTTOM FLASK 500 ML.

148.258

 

91 21 14

ROUND BOTTOM FLASK 1000 ML.

239.088

 

91 21 15

ROUND BOTTOM FLASK 2000 ML.

908.300

 

91 21 18

ROUND BOTTOM FLASK 3000 ML.

972.760

 

91 21 20

ROUND BOTTOM FLASK 4000 ML.

1.025.500

 

91 21 24

ROUND BOTTOM FLASK 6000 ML.

1.406.400

 

91 21 28

ROUND BOTTOM FLASK 10000 ML.

1.933.800

 

 

 

-

 

 

 

91 24 04

FLAT BOTTOM FLASK 50 ML.

65.046

 

91 24 05

FLAT BOTTOM FLASK 100 ML.

72.078

 

91 24 08

FLAT BOTTOM FLASK 250 ML.

137.124

 

91 24 11

FLAT BOTTOM FLASK 500 ML.

148.258

 

91 24 14

FLAT BOTTOM FLASK 1000 ML.

239.088

 

91 24 15

FLAT BOTTOM FLASK 2000 ML.

908.300

 

91 24 16

FLAT BOTTOM FLASK 3000 ML.

972.760

 

91 24 17

FLAT BOTTOM FLASK 4000 ML.

937.600

 

 

 

-

 

10 10 31

ROUND BOTTOM FLASK 50 ML NS 14/23

136.538

 

10 10 32

ROUND BOTTOM FLASK 50 ML NS 19/26

136.538

 

No code

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML NS 24/29

155.876

 

10 10 42

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML NS 19/26

155.876

 

No code

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML NS 24/29

162.908

 

10 10 64

ROUND BOTTOM FLASK 500 ML NS 29/32

246.120

 

10 10 84

ROUND BOTTOM FLASK 1000 ML NS 29/32

383.830

 

10 10 94

ROUND BOTTOM FLASK 2000 ML NS 29/33

644.600

 

 

 

 

 

-

 

10 40 41

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML WITH 2 PARALEL NECKS 14/23

448.876

 

10 40 42

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML, PARALLEL NECKS 19/26 AND 14/23

448.876

 

10 40 52

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML, PARALLEL NECKS 19/26 AND 14/23

586.000

 

10 40 54

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML, PARALLEL NECKS 29/32 AND 14/23

586.000

 

10 40 64

ROUND BOTTOM FLASK 500 ML, PARALLEL NECKS 29/32 AND 14/23

663.938

 

10 40 84

ROUND BOTTOM FLASK 1000 ML, PARALLEL NECKS 29/32 AND 14/23

846.184

 

10 40 94

ROUND BOTTOM FLASK 2000 ML, PARALLEL NECKS 29/32 AND 14/24

1.816.600

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

10 60 41

ROUND BOTTOM FLASK 100 M, SIDE NECKS 14/23

448.876

 

10 60 42

ROUND BOTTOM FLASK 100 ML, SIDE NECKS 19/26 AND 14/23

448.876

 

10 60 52

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML, SIDE NECKS 19/26 AND 14/23

586.000

 

10 60 54

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML, SIDE NECKS 29/32 AND 14/23

586.000

 

10 60 64

ROUND BOTTOM FLASK 500 ML, SIDE NECKS 29/32 AND 14/23

663.938

 

10 60 84

ROUND BOTTOM FLASK 1000 ML,  SIDE NECKS 29/32 AND 14/23

846.184

 

10 60 94

ROUND BOTTOM FLASK 2000 ML, SIDE NECKS 29/32 AND 14/24

1.816.600

 

 

 

-

 

 

 

10 50 52

ROUND BOTTOM FLASK 250 ML, 3 NECKS 19/26, 19/26, 14/23.

846.184

 

10 50 64

ROUND BOTTOM FLASK 500 ML, 3 NECKS 19/26, 29/32, 19/26.

904.784

 

10 50 84

ROUND BOTTOM FLASK 1000 ML, 3 NECKS 19/26, 29/32, 29/32

1.099.922

 

10 50 94

ROUND BOTTOM FLASK 2000 ML, 3 NECKS 29/32, 29/32, 29/33

1.582.200

 

10 51 07

ROUND BOTTOM FLASK 3000 ML, 3 NECKS 29/32, 45/40, 29/34

3.809.000

 

10 51 17

ROUND BOTTOM FLASK 4000 ML, 3 NECKS 29/32, 45/40, 29/35

4.629.400

 

10 51 37

ROUND BOTTOM FLASK 6000 ML, 3 NECKS 29/32, 45/40, 29/36

9.083.000

 

10 51 47

ROUND BOTTOM FLASK 10000 ML, 3 NECKS 29/32, 45/40, 29/37

12.364.600

 

 

 

-

 

10 70 52

MATRAZ ESF.3 BOCAS 250 ML.

846.770

 

10 70 64

MATRAZ ESF.3 BOCAS 500 ML.

905.370

 

10 70 84

MATRAZ ESF.3 BOCAS 1 LTO.

1.099.922

 

10 70 94

MATRAZ ESF.3 BOCAS 2 LTS.

1.582.200

 

10 71 07

MATRAZ ESF.3 BOCAS 3 LTS.

3.340.200

 

10 71 17

MATRAZ ESF.3 BOCAS 4 LTS.

4.629.400

 

10 71 37

MATRAZ ESF.3 BOCAS 6 LTS.

9.083.000

 

10 71 47

MATRAZ ESF.3 BOCAS 10 LTS.

12.364.600

 

 

 

 

 

-

 

11 10 31

FLAT BOTTOM 50 ML, NS 14/23

136.538

 

11 10 34

FLAT BOTTOM 50 ML, NS 29/32

136.538

 

11 10 42

FLAT BOTTOM 100 ML, NS 19/26

155.876

 

11 10 44

FLAT BOTTOM 100 ML, NS 29/32

155.876

 

11 10 54

FLAT BOTTOM 250 ML, NS 29/32

162.908

 

11 10 64

FLAT BOTTOM 500 ML, NS 29/32

246.120

 

11 10 84

FLAT BOTTOM 1000 ML, NS 29/32

383.830

 

11 10 94

FLAT BOTTOM 2000 ML, NS 29/32

644.600

 

 

 

-

 

 

 

-

 

49 68 00

ENGLER FLASK, for viscometer cap 100-200 ml. Tolerance 0,15

1.172.000

 

-

 

-

 

 

 

-

 

91 45 00

DISTILLATION FLASK. Cap 125 ml ASTM D86-E1333. 50 units

691.480

 

91 45 00

DISTILLATION FLASK. Cap 125 ml ASTM D86-E1333. 100 units

515.680

 

91 45 00

DISTILLATION FLASK. Cap 125 ml ASTM D86-E1333. 500 units

451.220

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

No code

PICNOMETER WITH TERMOMETER 10 ML

1.933.800

 

52 16 02

PICNOMETER WITH TERMOMETER 25 ML

1.933.800

 

 

 

-

 

52 14 01

DENSITY BOTTLE GAY-LUSSAC, 10 ML

586.000

 

52 14 02

DENSITY BOTTLE GAY-LUSSAC, 25 ML

644.600

 

52 14 03

DENSITY BOTTLE GAY-LUSSAC, 50 ML

703.200

 

 

 

-

 

52 18 03

PYCNOMETER F/SOLIDS 50 ML

644.600

 

52 18 04

PYCNOMETER F/SOLIDS 100 ML

879.000

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

91 38 02

GLASS BEAKER LOW FORM  10 ML.

48.052

 

91 38 03

GLASS BEAKER LOW FORM  25 ML.

39.262

 

91 38 04

GLASS BEAKER LOW FORM 50 ML.

39.262

 

91 38 05

GLASS BEAKER LOW FORM 100 ML.

39.262

 

91 38 06

GLASS BEAKER LOW FORM 150 ML.

46.294

 

91 38 08

GLASS BEAKER LOW FORM 250 ML.

50.982

 

91 38 10

GLASS BEAKER LOW FORM 400 ML.

52.740

 

91 38 12

GLASS BEAKER LOW FORM 600 ML.

78.524

 

91 38 13

GLASS BEAKER LOW FORM 800 ML.

92.588

 

91 38 14

GLASS BEAKER LOW FORM 1000 ML.

92.588

 

91 38 15

GLASS BEAKER LOW FORM 2000 ML.

234.400

 

91 38 16

GLASS BEAKER LOW FORM 3000 ML.

663.938

 

91 38 18

GLASS BEAKER LOW FORM 5000 ML.

996.200

 

 

 

-

 

 

 

91 40 04

GLASS BEAKER TALL FORM  50 ML.

53.912

 

91 40 05

GLASS BEAKER TALL FORM100 ML.

55.670

 

91 40 06

GLASS BEAKER TALL FORM 150 ML.

56.842

 

91 40 08

GLASS BEAKER TALL FORM 250 ML.

58.600

 

91 40 10

GLASS BEAKER TALL FORM 400 ML.

70.906

 

91 40 12

GLASS BEAKER TALL FORM 600 ML.

87.900

 

91 40 13

GLASS BEAKER TALL FORM 800 ML.

123.060

 

91 40 14

GLASS BEAKER TALL FORM 1000 ML.

140.640

 

91 40 15

GLASS BEAKER TALL FORM 2000 ML.

249.050

 

91 40 16

GLASS BEAKER TALL FORM 3000 ML.

656.906

 

 

 

-

 

 

 

VGPP0025

PP GRADUATED BEAKER 25 ML

22.854

 

VGPP0050

PP GRADUATED BEAKER 50 ML

24.612

 

VGPP0100

PP GRADUATED BEAKER 100 ML

28.128

 

VGPP0250

PP GRADUATED BEAKER 250 ML

35.160

 

VGPP0500

PP GRADUATED BEAKER 500 ML

57.428

 

VGPP1000

PP GRADUATED BEAKER 1000 ML

115.442

 

VGPP2000

PP GRADUATED BEAKER 2000 ML

160.564

 

VGPP5000

PP GRADUATED BEAKER 5000 ML

467.628

 

 

 

 

 

-

 

JGPP0250

PP GRADUATED PITCHERS 250 ML

49.810

 

JGPP0500

PP GRADUATED PITCHERS 500 ML

67.390

 

JGPP1000

PP GRADUATED PITCHERS 1000 ML

72.664

 

JGPP2000

PP GRADUATED PITCHERS 2000 ML

118.958

 

JGPP3000

PP GRADUATED PITCHERS 3000 ML

186.348

 

JGPP5000

PP GRADUATED PITCHERS 5000 ML

407.270

 

 

 

-

 

95 60 02

WATCH GLASS 40 MM. Soda glass

56.842

 

 

 

95 60 03

WATCH GLASS 50 MM. Soda glass

72.078

 

95 60 04

WATCH GLASS 60 MM. Soda glass

72.078

 

95 60 05

WATCH GLASS 70 MM. Soda glass

75.594

 

95 60 06

WATCH GLASS 80 MM. Soda glass

79.110

 

95 60 07

WATCH GLASS 90 MM. Soda glass

83.798

 

95 60 08

WATCH GLASS 100 MM. Soda glass

91.416

 

95 60 09

WATCH GLASS 120 MM. Soda glass

133.022

 

95 60 10

WATCH GLASS 150 MM. Soda glass

178.144

 

 

-

 

 

 

16 00 05

FRASCO ISO 25 ML.BLUE CAP

211.546

 

16 00 07

FRASCO ISO 50 ML.BLUE CAP

227.368

 

16 00 10

ISO BOTTLE 100 ML.BLUE CAP

111.926

 

16 00 20

ISO BOTTLE 250 ML.BLUE CAP

123.646

 

16 00 30

ISO BOTTLE 500 ML BLUE CAP

155.876

 

16 00 40

ISO BOTTLE 1000ML.BLUE CAP

220.922

 

16 00 50

ISO BOTTLE 2000 ML.BLUE CAP

552.012

 

16 00 60

ISO BOTTLE 5000 ML.BLUE CAP

2.109.600

 

16 00 70

ISO BOTTLE 10000 ML.BLUE CAP

4.512.200

 

16 00 80

ISO BOTTLE 20000 ML.BLUE CAP

6.504.600

 

 

 

 

-

 

16 10 12

ISO BOTTLE AMBER 100 ML RED CAP

179.316

 

16 10 22

ISO BOTTLE AMBER 250 ML RED CAP

197.482

 

16 10 32

ISO BOTTLE AMBER 500 ML RED CAP

249.636

 

16 10 42

ISO BOTTLE AMBER 1000 ML  RED CAP

353.358

 

16 10 44

ISO BOTTLE AMBER 2000 ML RED CAP

879.000

 

 

 

-

 

16 30 10

MELAMINE RESIN SCREW CAP WITH PTFE LINER, MAX.TEMP. 200ºC.STERILIZ

137.710

 

 

 

-

 

25 53 03

WEIGHING BOTTLE 25X30 - 19/12

206.174

 

25 53 06

WEIGHING BOTTLE 25X40 - 19/12

206.194

 

 

 

25 53 09

WEIGHING BOTTLE 25X50 - 19/12

208.225

 

25 53 12

WEIGHING BOTTLE 30X30 - 24/12

212.288

 

25 53 15

WEIGHING BOTTLE 30X40 - 24/12

215.335

 

25 53 18

WEIGHING BOTTLE 30X50 - 24/12

216.351

 

25 53 21

WEIGHING BOTTLE 30X60 - 24/12

218.383

 

25 53 24

WEIGHING BOTTLE 30X70 - 24/12

221.430

 

25 53 27

WEIGHING BOTTLE 30X80 - 24/12

224.477

 

25 53 30

WEIGHING BOTTLE 35X30 - 29/12

219.398

 

25 53 33

WEIGHING BOTTLE 35X40 - 29/12

221.430

 

25 53 36

WEIGHING BOTTLE 35X50 - 29/12

222.446

 

25 53 39

WEIGHING BOTTLE 35X60 - 29/12

224.477

 

25 53 45

WEIGHING BOTTLE 40X30 - 34/12

225.493

 

25 53 48

WEIGHING BOTTLE 40X40 - 34/12

228.540

 

25 53 51

WEIGHING BOTTLE 40X50 - 34/12

229.556

 

25 53 54

WEIGHING BOTTLE 40X60 - 34/12

230.571

 

25 53 57

WEIGHING BOTTLE 40X70 - 34/12

238.697

 

25 53 60

WEIGHING BOTTLE 40X80 - 34/12

241.745

 

25 53 63

WEIGHING BOTTLE 50X30 - 45/12

248.855

 

25 53 66

WEIGHING BOTTLE 50X40 - 45/12

249.870

 

 

 

-

 

 

 

96 11 01

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 2 ML.

17.782

 

96 11 04

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 10 ML.

21.137

 

96 11 05

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 12 ML.

23.487

 

96 11 06

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 15 ML.

24.460

 

96 11 07

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 24 ML.

24.460

 

96 11 08

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 35 ML.

27.243

 

96 11 09

VIALS AUTOCLAVABLE ALUMINIUM SCREW CAP 40 ML.

29.189

 

 

 

 

 

-

 

15 01 24

TEST TUBE 12X120 BOROSILIC.

8.204

 

15 01 64

TEST TUBE 16X160 BOROSILIC.

11.720

 

15 01 84

TEST TUBE 18X180 BOROSILIC.

13.478

 

15 02 04

TEST TUBE 20X200 BOROSILIC.

16.994

 

 

 

-

 

 

 

15 51 30

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 13X100   (1000 pc/box)

8.438.400

 

15 51 60

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 16X100    (1000 pc/box)

9.083.000

 

15 51 61

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 16X125    (1000 pc/box)

10.020.600

 

15 51 62

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 16X150    (1000 pc/box)

10.899.600

 

15 52 00

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 20X125    (500 pc/box)

6.914.800

 

15 52 01

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW CUP 20X150   (500 pc/box)

8.204.000

 

 

-

 

 

 

15 50 00

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 20X125 S/T. (500 pc/box)

4.922.400

 

15 50 01

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 20X150 S/T. (500 pc/box)

6.211.600

 

15 50 30

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 13X100 S/T.  (1000 pc/box)

6.739.000

 

15 50 60

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 16X100 S/T.  (1000 pc/box)

7.325.000

 

15 50 61

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 16X125 S/T.  (1000 pc/box)

8.262.600

 

15 50 62

BOROSILICATE TUBE WITH SCREW TOP -NON CUP- 16X150 S/T.  (1000 pc/box)

9.141.600

 

 

-

 

Sin

Soxlet 60 ml

2.871.400

 

 

 

32 20 40

SOXHLET EXTRACTOR 125 ML

2.988.600

 

32 20 50

SOXHLET EXTRACTOR 250 ML

5.098.200

 

32 21 60

SOXHLET EXTRACTOR 500 ML

7.383.600

 

 

 

 

 

-

 

23 44 02

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITHOUT JOINTS length 250

576.917

 

23 44 04

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITHOUT JOINTS length 400

621.844

 

23 44 06

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITHOUT JOINTS length 630

835.734

 

 

 

 

 

-

 

23 07 24

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITH CONE JOINT 29/32 lengt 250

639.424

 

23 07 44

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITH CONE JOINT 29/32 length 400

671.654

 

 

 

 

 

-

 

23 06 24

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITH JOINTS S/C 29/32 length 250

848.430

 

23 06 44

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITH JOINTS S/C 29/32 length 400

868.940

 

23 06 64

LIEBIG-WEST CONDENSER  WITH JOINTS S/C 29/32 length 630

1.334.810

 

 

 

-

 

 

 

23 46 01

ALLIHN CONDENSER, 4 BULBS, WITHOUT JOINTS

705.837

 

23 46 02

ALLIHN CONDENSER, 6 BULBS, WITHOUT JOINTS

764.437

 

23 46 04

ALLIHN CONDENSER, 10 BULBS, WITHOUT JOINTS

888.474

 

 

 

-

 

23 12 11

ALLIHN CONDENSER, 4 BULBS, WITH JOINTS S/C 14/23

1.048.647

 

23 12 24

ALLIHN CONDENSER, 6 BULBS, WITH JOINTS S/C 29/32

1.117.990

 

23 12 44

ALLIHN CONDENSER, 10 BULBS, WITH JOINTS S/C 29/33

1.262.537

 

 

 

 

 

-

 

23 15 34

DOUBLE CONDENSER DIMROTH WITH JOINTS S/C 29/32 300 MM

1.436.384

 

23 15 44

DOUBLE CONDENSER DIMROTH WITH JOINTS S/C 29/33 400 MM

1.639.530

 

 

 

-

 

23 48 02

DIMROTH CONDENSER COOL COIL Without Joints 250 mm

928.517

 

23 48 03

DIMROTH CONDENSER COOL COIL Without Joints 300 mm

1.019.347

 

23 48 04

DIMROTH CONDENSER COOL COIL Without Joints 400 mm

1.120.920

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

62 48 00

APPARATUS MACRO KJELDAHL

5.860.000

 

-

 

 

-

 

 

-

 

62 46 04

AP.SEMI-MICRO KJELDAHL

5.156.800

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

92 92 20

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 200 MM

2.754.200

 

93 08 20

METALLIC DESICCATOR DISC 200 MM

468.800

 

93 08 21

PORCELAIN DESICCATOR DISC 200 MM

908.300

 

 

 

-

 

92 92 21

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 200 MM " NOVUS" WITH STOPCOCK

3.164.400

 

93 08 20

METALLIC DESICCATOR DISC 200 MM

468.800

 

93 08 21

PORCELAIN DESICCATOR DISC 200 MM

908.300

 

-

 

 

 

92 92 50

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 250 MM

4.043.400

 

93 08 25

METALLIC DESICCATOR DISC 250 MM

791.100

 

93 08 26

PORCELAIN DESICCATOR DISC 250 MM

1.289.200

 

 

 

-

 

92 92 51

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 250 MM " NOVUS" WITH STOPCOCK

4.395.000

 

93 08 25

METALLIC DESICCATOR DISC 250 MM

791.100

 

93 08 26

PORCELAIN DESICCATOR DISC 250 MM

1.289.200

 

-

 

 

 

92 92 60

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 300 MM

5.156.800

 

93 08 30

METALLIC DESICCATOR DISC 300 MM

1.172.000

 

93 08 31

PORCELAIN DESICCATOR DISC 300 MM

2.724.900

 

 

 

-

 

92 92 61

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 300 MM " NOVUS" WITH STOPCOCK

5.274.000

 

93 08 30

METALLIC DESICCATOR DISC 300 MM

1.172.000

 

93 08 31

PORCELAIN DESICCATOR DISC 300 MM

2.724.900

 

-

 

 

 

92 91 40C

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE W/ PORCELAIN DISC 240 MM

1.734.560

 

-

 

92 92 51C

DESICCATOR GLASS BOROSILICATE 250 MM " NOVUS" WITH STOPCOCK

2.226.800

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

ASPS 0002

PIPETTE PUMP 0-2 ML.

146.500

 

ASPS 0010

PIPETTE PUMP 0-10 ML.

146.500

 

ASPS 0025

PIPETTE PUMP 0-25 ML.

146.500

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

SOPP 0100

RACK 4 PIPETTE PUMS METHACRYLATE

755.940

 

 

 

-

 

 

 

CSEP 1019

JOINT CLIP NS 10 / 19

13.478

 

CSEP 1423

JOINT CLIP NS 14 / 23

15.236

 

CSEP 1926

JOINT CLIP NS 19 / 26

22.268

 

CSEP 2429

JOINT CLIP NS 24 / 29

24.026

 

CSEP 2932

JOINT CLIP NS 29 / 32

25.784

 

CSEP 3435

JOINT CLIP NS 34 / 35

45.708

 

CSEP 4540

JOINT CLIP NS 45 / 40

56.842

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

ANES 0005

STABILIZING RING 48 MM.DIAM.

187.520

 

ANES 0010

STABILIZING RING 56 MM.DIAM.

205.100

 

ANES 0015

STABILIZING RING 61 MM.DIAM.

293.000

 

ANES 0020

STABILIZING RING 74 MM.DIAM.

404.340

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

ESPO 0100

SLIDE BOX, white, 100 units

175.800

 

ESPO 0101

SLIDE BOX, red, 100 units

175.800

 

ESPO 0102

SLIDE BOX, blue, 100 units

175.800

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

GPRB 4020

RACK ROUND BOTTOM 40 TUBOS

123.646

 

GPRB 6016

GRADILLA AGUJERO REDONDO DE 60 TUBOS

123.646

 

GPRB 9013

GRADILLA AGUJERO REDONDO DE 90 TUBOS

123.646

 

 

 

-

 

 

 

VMOC 0228

PTFE MAGNET OCTAGON 22X8MM

60.944

 

VMOC 0298

PTFE MAGNET OCTAGON 28X8MM

70.320

 

VMOC 0388

PTFE MAGNET  OCTAGON 38X8MM

77.938

 

VMOC 0518

PTFE MAGNET OCTAGON 51X8 MM

103.722

 

 

 

-

 

 

 

PINB 0100

ALUMINIUM BURETTE CLAMP

390.276

 

 

 

-

 

 

 

ESDI 0100

DISSECTING SET

652.804

 

 

-

 

 

 

ELON 1000

STATION EYE WASH BOTTLE

1.172.000

 

 

-

 

 

 

RAEL 0100

ELECTRONIC TIMER

357.460

 

-

 

10PINV0020

BEAKER CLAMP  260 MM. LENGTH X 145 MM. OPENING

162.322

 

-

 

10PINB0300

CLAMP FOR 2 BURETTE

130.092

 

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 12 Tháng 5 2013 23:48
 

ncc1 ncc2 ncc3 ncc4

sản phẩm

Trực tuyến

Email: namycoltd@gmail.com
Điện thoại: 098 918 2955

thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay169
mod_vvisit_counterHôm qua408
mod_vvisit_counterTháng này13037
mod_vvisit_counterTổng cộng1063768

Online: 3
Now is: 2016-07-24 04:05