Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
098 918 2955

Mr. Trí

Skype Skype
Hotline: 090.265.9944

Mr. Trung

Skype Skype
Hotline: 091.789.4855

NAM Y CO LTD

Skype Skype
Hotline: 0989182955
Thống kê truy cập
0
0
1
3
0
9
1
8
3
Icon Đang online: 15
Icon Hôm nay: 98
Icon Tuần: 616
Icon Tháng: 20101

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng

Nghiên cứu tổng hợp ống nanô cácbon định hướng và graphene ứng dụng trong cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường nhằm xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

 
Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Văn Chúc
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học Vật liệu
Thời gian thực hiện 2014 - 2016
Tổng kinh phí 600 triệu VNĐ
Xếp loại đề tài Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Tìm công nghệ chế tạo vật liệu ống nanô cácbon định hướng và vật liệu graphene thích hợp cho cảm biến sinh học sử dụng hiệu ứng trường.
-    Thiết kế và chế tạo cảm biến hiệu ứng trường dựa trên công nghệ vi cơ điện tử có phủ vật liệu CNT hoặc graphene. 
-    Thử nghiệm cảm biến đã chế tạo để phát hiện và định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật như thuốc diệt cỏ atrazine, thuốc trừ sâu họ carbamate.

Kết quả đạt được

-    Về khoa học: Đã chế tạo thành công vật liệu graphene với chiều dày 2 đến 6 lớp trên đế Cu bằng phương pháp CVD nhiệt; Đã chuyển thành công màng graphene từ đế Cu sang các đế vi điện cực; Đã tổng hợp thành công các đơn sợi CNTs định hướng nằm ngang trên bề mặt các đế vi điện cực; Tạo cấu trúc transistor hiệu ứng trường trên cơ sở sử dụng vật liệu graphene và CNT.
-    Về ứng dụng: Đã thử nghiệm cấu trúc graphene FET và CNT FET để xác định atrazine và carbaryl với nồng độ thấp

nvchuc1

Những đóng góp mới

Tổng hợp và chuyển thành công các màng graphene chất lượng tốt từ đế Cu sang các loại đế khác nhau như đế thủy tinh, đế vi điện cực…; Tổng hợp thành công các đơn sợi CNTs đơn tường mọc trực tiếp trên các đế vi điện cực; Thiết kế và sử dụng cấu hình điện cực FET có phủ graphene và CNT để xác định atrazine và carbaryl với nồng độ thấp

Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế ISI: 
1)    Nguyen Van Chuc*, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Vuong TQ Phuong, Pham Viet Thang, Ngo Thi Thanh Tam, Journal of Materials Science & Technology 31 (2015), pp. 479-483, IF = 2.267
2)    Nguyen Van Chuc*, Nguyen Hai Binh, Cao Thi Thanh, Nguyen Van Tu, Nguyen Le Huy, Nguyen Tuan Dzung, Phan Ngoc Minh, Vu Thi Thu, Tran Dai Lam, Journal of Materials Science & Technology 32 (2016), pp. 539-544, IF = 2.267
3)    Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen*, Hai Binh Nguyen, Hung Thang Bui, Thi Thu Vu, Ngoc Hong Phan, Bach Thang Phan, Le Hoang, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Jean Louis Sauvajol, Ngoc Minh Phan and Dai Lam Tran, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 7 (2016) 035007 (7pp), IF = 1.581
4)    Van Thanh Dang, Duc Dung Nguyen, Thi Thanh Cao, Phuoc Huu Le, Dai Lam Tran, Ngoc Minh Phan and Van Chuc Nguyen, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 7 (2016) 033002 (10pp), IF = 1.581
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế không thuộc ISI:
1)    Cao Thị Thanh, Vương TQ Phương, Ngô Thị Thanh Tâm, Thân Xuân Tình, Nguyễn Hải Bình, Trần Đại Lâm, Elena D. Obraztsova, Phan Ngọc Minh, Nguyễn Văn Chúc*, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Volume 52, Number 3B, pp. 351-358 (2014).
2)    Thi Thanh Cao, Van Chuc Nguyen*, Thi Thanh Tam Ngo, Trong Lu Le, Thai Loc Nguyen, Dai Lam Tran, Elena D Obraztsova and Ngoc Minh Phan, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. ISSN: 2043-6262, volume 5, number 4 (6pp) (2014)
3)    Nguyễn Văn Chúc*, Nguyễn Tuấn Dung, Cao Thị Thanh, Đặng Thị Thu Huyền, Trần Đại Lâm, Phan Ngọc Minh, Tạp chí Hóa học, 2015, 53, 3E12, 427-432, ISSN: 0866-7144
Hội nghị khoa học: (05 báo cáo)
-    Tham gia đào tạo: 02 nghiên cứu sinh, 01 cao học và 04 khóa luận

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
    Chủ nhiệm đề tài cũng như tập thể nhóm nghiên cứu mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN cũng như Ban lãnh đạo Viện KHVL cho hướng nghiên cứu sử dụng vật liệu cấu trúc các bon tích hợp trên cấu hình điện cực FET nhằm phát hiện nồng độ các chất sinh học và các ion kim loại nặng,…

Tin tức khác

Thương hiệu đối tác
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
Tư vấn trực tuyến

Vui lòng đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ tư vấn sớm nhất cho bạn!

backtop