CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý

CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý

CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý

CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý

CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý
CTY TNHH TM DV THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý
 • slideshow
  THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý - hotline: 098 918 2955
 • slideshow
  THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý - hotline: 098 918 2955
 • slideshow
  THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT KHKT NAM Ý - hotline: 098 918 2955
quảng cáo quảng cáo
Sản phẩm có sẵn
La bàn bản đồ, LMC45-4

La bàn bản đồ, LMC45-4

590.000 VNĐ
Giá: 2.485.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC45-6

La bàn bản đồ, LMC45-6

490.000 VNĐ
Giá: 250.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC30-2

La bàn bản đồ, LMC30-2

590.000 VNĐ
Giá: 2.490.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC-366

La bàn bản đồ, LMC-366

490.000 VNĐ
Giá: 2.492.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC-363

La bàn bản đồ, LMC-363

650.000 VNĐ
Giá: 2.995.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC-45-6D

La bàn bản đồ, LMC-45-6D

790.000 VNĐ
Giá: 5.423.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC-45-6C

La bàn bản đồ, LMC-45-6C

590.000 VNĐ
Giá: 3.462.000 VNĐ
Mua ngay
La bàn bản đồ, LMC-45-6B

La bàn bản đồ, LMC-45-6B

580.000 VNĐ
Giá: 2.493.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi kỹ thuật, LCT2

Địa bàn bỏ túi kỹ thuật, LCT2

19.670.000 VNĐ
Giá: 1.512.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi, LDC50-2B

Địa bàn bỏ túi, LDC50-2B

1.530.000 VNĐ
Giá: 1.023.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi, LDC50-2B

Địa bàn bỏ túi, LDC50-2B

1.530.000 VNĐ
Giá: 1.028.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi, LCM-2B

Địa bàn bỏ túi, LCM-2B

980.000 VNĐ
Giá: 1.214.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi, LK4580

Địa bàn bỏ túi, LK4580

990.000 VNĐ
Giá: 6.482.000 VNĐ
Mua ngay
Địa bàn bỏ túi, LK4074

Địa bàn bỏ túi, LK4074

1.490.000 VNĐ
Giá: 762.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 32 oz.2lb, E6-32CP

BÚA ĐỊA CHẤT 32 oz.2lb, E6-32CP

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 42oz, E6-24CP

BÚA ĐỊA CHẤT 42oz, E6-24CP

3.800.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
 BÚA ĐỊA CHẤT 76 oz. 4 lb, B3-4LBL

BÚA ĐỊA CHẤT 76 oz. 4 lb, B3-4LBL

3.900.000 VNĐ
Giá: 3.460.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 74 oz. 4 lb, B3-4LB

BÚA ĐỊA CHẤT 74 oz. 4 lb, B3-4LB

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.412.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 43 oz. 2lb., B3-2LB

BÚA ĐỊA CHẤT 43 oz. 2lb., B3-2LB

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.356.000 VNĐ
Mua ngay
 BÚA ĐỊA CHẤT 26 oz.,E3-13P

BÚA ĐỊA CHẤT 26 oz.,E3-13P

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 20 oz., E3-14P

BÚA ĐỊA CHẤT 20 oz., E3-14P

3.900.000 VNĐ
Giá: 3.460.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 33 oz., E30

BÚA ĐỊA CHẤT 33 oz., E30

4.500.000 VNĐ
Giá: 3.460.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 31 oz., E6-24PC

BÚA ĐỊA CHẤT 31 oz., E6-24PC

4.600.000 VNĐ
Giá: 3.460.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 36 oz., E3-23LP

BÚA ĐỊA CHẤT 36 oz., E3-23LP

3.900.000 VNĐ
Giá: 3.340.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 18 oz., E3-12BLC

BÚA ĐỊA CHẤT 18 oz., E3-12BLC

3.900.000 VNĐ
Giá: 3.556.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 32oz, PLUMP

BÚA ĐỊA CHẤT 32oz, PLUMP

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
Súng bắn bê tông cầm tay, C380

Súng bắn bê tông cầm tay, C380

18.860.000 VNĐ
Giá: 14.890.000 VNĐ
Mua ngay
Máy siêu âm bê tông cầm tay, C369N

Máy siêu âm bê tông cầm tay, C369N

89.990.000 VNĐ
Giá: 79.390.000 VNĐ
Mua ngay
MÁY PHÁT ETHYLENE DẤM CHÍN TRÁI CÂY

MÁY PHÁT ETHYLENE DẤM CHÍN TRÁI CÂY

89.620.000 VNĐ
Giá: 82.630.000 VNĐ
Mua ngay
Máy cất nước 3 lần, 1810-C

Máy cất nước 3 lần, 1810-C

35.960.000 VNĐ
Giá: 29.960.000 VNĐ
Mua ngay
Máy cất nước 2 lần, 1810-B

Máy cất nước 2 lần, 1810-B

24.160.000 VNĐ
Giá: 23.480.000 VNĐ
Mua ngay
Máy cất nước 1 lần, 1810-A

Máy cất nước 1 lần, 1810-A

16.980.000 VNĐ
Giá: 15.680.000 VNĐ
Mua ngay
TỦ SẤY 70L, 300 ℃, DHG-9070A

TỦ SẤY 70L, 300 ℃, DHG-9070A

14.420.000 VNĐ
Giá: 12.980.000 VNĐ
Mua ngay
Lò nung khối 1200oC, SX2-5-12

Lò nung khối 1200oC, SX2-5-12

18.780.000 VNĐ
Giá: 15.750.000 VNĐ
Mua ngay
Máy lắc vòng thí nghiệm, HZ-82

Máy lắc vòng thí nghiệm, HZ-82

9.920.000 VNĐ
Giá: 8.630.000 VNĐ
Mua ngay
Máy lắc ngang thí nghiệm, HY-4A

Máy lắc ngang thí nghiệm, HY-4A

6.850.000 VNĐ
Giá: 6.156.000 VNĐ
Mua ngay
Máy lắc ngang thí nghiệm, HY-2

Máy lắc ngang thí nghiệm, HY-2

6.830.000 VNĐ
Giá: 5.990.000 VNĐ
Mua ngay
Máy khuấy từ gia nhiệt, 78-1

Máy khuấy từ gia nhiệt, 78-1

3.240.000 VNĐ
Giá: 2.260.000 VNĐ
Mua ngay
Máy khuấy từ gia nhiệt, 79-1

Máy khuấy từ gia nhiệt, 79-1

3.980.000 VNĐ
Giá: 2.860.000 VNĐ
Mua ngay
Máy khuấy từ gia nhiệt, HJ-3A

Máy khuấy từ gia nhiệt, HJ-3A

6.230.000 VNĐ
Giá: 5.530.000 VNĐ
Mua ngay
Máy khuấy từ gia nhiệt, HJ-3

Máy khuấy từ gia nhiệt, HJ-3

4.530.000 VNĐ
Giá: 3.960.000 VNĐ
Mua ngay
Máy khuấy từ gia nhiệt, 78HW-1

Máy khuấy từ gia nhiệt, 78HW-1

3.840.000 VNĐ
Giá: 3.260.000 VNĐ
Mua ngay
ĐÈN SOI UV CẦM TAY -WFH-204B

ĐÈN SOI UV CẦM TAY -WFH-204B

8.690.000 VNĐ
Giá: 7.880.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 4 cần 300g/0.01g, MB311

Cân bàn 4 cần 300g/0.01g, MB311

5.550.000 VNĐ
Giá: 5.340.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 3 cần 2600g/0.1g, MB-2610

Cân bàn 3 cần 2600g/0.1g, MB-2610

5.350.000 VNĐ
Giá: 5.200.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 2 cần 2000g/0.1g, MB-2000

Cân bàn 2 cần 2000g/0.1g, MB-2000

5.770.000 VNĐ
Giá: 5.540.000 VNĐ
Mua ngay
Cân khoáng sản 200g/10mg, TG-928

Cân khoáng sản 200g/10mg, TG-928

5.280.000 VNĐ
Giá: 4.998.000 VNĐ
Mua ngay
Cân vật lý 500g/0.02g, WL-05

Cân vật lý 500g/0.02g, WL-05

5.980.000 VNĐ
Giá: 4.780.000 VNĐ
Mua ngay
 Cân sinh viên 200g/0.02g, J0104

Cân sinh viên 200g/0.02g, J0104

3.990.000 VNĐ
Giá: 3.800.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 500g/0.1g, JPT-05

Cân bàn 500g/0.1g, JPT-05

2.890.000 VNĐ
Giá: 2.490.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 200g/0.1g, JPT-02

Cân bàn 200g/0.1g, JPT-02

5.240.000 VNĐ
Giá: 2.100.000 VNĐ
Mua ngay
Cân bàn 100g/0.1g, JPT-01

Cân bàn 100g/0.1g, JPT-01

2.980.000 VNĐ
Giá: 1.800.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 31oz, PLUMP

BÚA ĐỊA CHẤT 31oz, PLUMP

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
BÚA ĐỊA CHẤT 33oz, PLUMP

BÚA ĐỊA CHẤT 33oz, PLUMP

3.900.000 VNĐ
Giá: 2.256.000 VNĐ
Mua ngay
Ống đồng 1/4, EQ-Cu-coil-1/4-20f-LD

Ống đồng 1/4, EQ-Cu-coil-1/4-20f-LD

6.170.000 VNĐ
Giá: 6.000.000 VNĐ
Mua ngay
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại
098 918 2955

Mr. Trí

Skype Skype
Hotline: 090.265.9944

Mr. Trung

Skype Skype
Hotline: 091.789.4855

NAM Y CO LTD

Skype Skype
Hotline: 0989182955
Thống kê truy cập
0
0
1
3
3
6
5
0
8
Icon Đang online: 22
Icon Hôm nay: 751
Icon Tuần: 2381
Icon Tháng: 21562

Sản phẩm mới

Xem tất cả »

Sản phẩm nổi bật

Xem tất cả »
Tin tức nổi bật
Website chuẩn SEO - những tiêu chí cơ bản Website chuẩn SEO - những tiêu chí cơ bản

Bạn đang xem bài viết Website chuẩn SEO - những tiêu chí cơ bản. Một vài liên kết tham khảo: thiết kế web giá rẻ thiết...

Xem thêm
Fanpage facebook
Thương hiệu đối tác
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
Tư vấn trực tuyến

Vui lòng đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ tư vấn sớm nhất cho bạn!

backtop